HOTELS

Realitzem projectes per a hotels: armaris, calaixeres, tauletes, capçals, portes. També subministrament de material per al manteniment com: ferreteria, tall a mida de taulers,   cantejat, tapetes, batents ...

El convidem a visitar el nostre